Genre Religi

As Syifa – Nurul Huda

 
Belilah VCD/DVD Asli Pada Alamat Yang Tertera pada Video.

Nurul huda wafana bihusnihi ahyana
Wa billiqo ahyana sholla ‘alaihi maulana
Ahlan bihi wa sahlan qod thoba fîhil majla
Hallal hânâ mudz-halla sholla ‘alaihi maulana

Hadzal maladzul ‘adîm hadzar-ro-ufur-rohim
Ata biqolbin salim sholla ‘alaihi maulana
Yâ rohmatal ‘alamin ya ni’matalla-tamin
Mutho’an tsamma amin sholla ‘alaihi maulana

Yâ mudda’î habbahu bihî ath’a amrohu
Ghodâ tanâl qurbahu shollâ ‘alaihi maulânâ
Ahmadunâl mushthofâ bahrush-shofâ wal wâfâ
Falmad-hu fîhî syifâ shollâ ‘alaihi maulânâ

Bihaqqihi yâ salâm wa fadl-li ali kirôm
Wa shohbihi bil khitâm shollâ ‘alaihi maulânâ

 
loading...
 

TERPOPULER

Copyright © 2017 - Analisis.id

To Top